همکاران موسسه

درسگفتار
مجسمه سازی معاصر: تم ها و رویکردها

حمید سوری

درسگفتار جدید حمید سوری در موسسه پرسش با عنوان مجسمه سازی معاصر: تم ها و رویکردها در دوره پاییز 1393 برگزار خواهد شد.  زمان شروع این درسگفتار اعلام خواهد گردید.

درسگفتار
اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده

صالح نجفی

درسگفتار جدید صالح نجفی در موسسه پرسش با عنوان اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده از روز دوشنبه 17 مهرماه ساعت 17-19 برگزار خواهد شد.

درسگفتار
درسگفتار فلسفه حقوق/ عصر روشنگری

سید جواد طباطبایی

دکتر سید جواد طباطبایی دوره ی جدید کورس فلسفه حقوق با عنوان “عصر روشنگری” را از تاریخ 9 مهرماه 1393  روزهای چهارشنبه ساعت 17-19 در محل موسسه پرسش آغاز خواهند کرد.

درسگفتار
برشت و مفهوم تاتر

محمد رضایی راد

درسگفتار جدید محمدرضایی راد در موسسه پرسش در آبان ماه 1393 آغاز خواهد گردید. روزهای سه شنبه ساعت 17-19.

درسگفتار
پیش شرط های حقوقی و سیاسی توسعه: مورد ایران

محسن رنانی

دکتر محسن رنانی در دوره پاییز 1393 موسسه پرسش درسگفتار پیش شرط های حقوقی و سیاسی توسعه: مورد ایران را  ارائه خواهند داد. این درسگفتار طی دو هفته متوالی و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تاریخ 30 مهرماه برگزار می گردد.

درسگفتار
تفکر رهایی: “با” و “بدون” مارکس

مراد فرهادپور

درسگفتار جدید مراد فرهادپور در موسسه پرسش با عنوان تفکر رهایی: “با” و “بدون” مارکس روزهای یکشنبه شروع مجدد از تاریخ 18 آبان ماه ساعت 17.30-19.30

درسگفتار
گفتارهایی درباره تاریخ جهان: عصر انقلاب

حسن مرتضوی

دوره جدید درسگفتار حسن مرتضوی در موسسه پرسش با عنوان گفتارهایی درباره تاریخ جهان: عصر انقلاب از روز شنبه 5مهرماه ساعت 18-21 در محل موسسه پرسش آغاز می گردد.

درسگفتار
درسگفتار رمانس غم انگیز چپ کیشی

محمدرضا تاجیک

درسگفتار جدید محمدرضا تاجیک در موسسه پرسش با عنوان رمانس غم انگیز چپ کیشی. روزهای یکشنبه ساعت 17-19 تاریخ دقیق برگزاری به زودی اعلام می گردد.

درسگفتار
جامعه شناسی فضا/ تحلیل فضایی جامعه شهری ایران

پرویز پیران

دوره جدید درسگفتار پرویز پیران در موسسه پرسش با عنوان جامعه شناسی فضا: تحلیل فضایی جامعه شهری ایران از روز سه شنبه 22 مهرماه در محل موسسه برگزار خواهد گردید.

درسگفتار
فقه و حقوق در ایران معاصر

داوود فیرحی

دکتر داوود فیرحی با درسگفتار فقه و حقوق در ایران معاصر در دوره بهار 1393 موسسه پرسش. زمان و تاریخ شروع این دوره به زودی اعلام می گردد.

درسگفتار
کارگاه داستان نویسی/صدای راوی/محمد بهارلو

محمد بهارلو

دوره جدید کارگاه داستان نویسی محمد بهارلو با عنوان: داستان راوی/ آیا برای نویسنده چشم حساس تر است یا گوش؟  شروع مجدد از روز یکشنبه 18 آبان ماه ساعت 17.30 در موسسه پرسش 

طرح درس:
داستان تجربه‌ای است مکتوب که در زبان واقع می‌شود. پشت هر کلام نویسنده صدایی خوابیده است که طنین آن در موقع خواندن ‌شنیده می‌شود، و همین صدا است که عواطف یا هیجان نهفته در کلمات را بیدار می‌کند. هر چه‌قدر که این صدا طبیعی‌تر و ملموس‌‌‌‌تر باشد زمینه و فضای داستان و دورنماهای آن زنده‌‌تر و «حقیقی»‌تر خواهد بود. درواقع، چنان‌چه بخواهیم خطِ حایل بین داستان و واقعیت را در ذهن خواننده از میان برداریم، یا به‌عبارت ساده‌تر داستانی گیرنده و باورپذیر و فارغ از لفاظی و تکلف بپردازیم، لازم خواهد بود که صدایی گویا و رسا از راوی و آدم‌های داستان به‌دست دهیم؛ به‌طوری‌که خواننده احساس کند نه با «نوشته» بلکه با صدایی متبلورشده در کلمات روبه‌رو است. به‌این‌ترتیب است که انطباق‌پذیری و ضبطِ زیروبم‌ها و سایه‌روشن‌های زبان راوی و سایر آدم‌های داستان اهمیت پیدا می‌کند و زبان دقیق و حساس از زبان آشفته و گسیخته از یک‌دیگر متمایز می‌شوند.
معمولاً راوی مهم‌ترین آدم داستان است ـ حتی اگر آدم اصلی داستان نباشد ـ زیرا که روایتِ داستان بیش از هر چیز در صدای او شکل می‌گیرد. اما نه راوی و نه سایر آدم‌های داستان صدای خود را نه از نویسنده بلکه از خودشان می‌گیرند. به‌عبارت دیگر آدم‌ها صدای خودشان را دارند نه صدای نویسنده را، و از زبان خودشان حرف می‌زنند نه از زبان نویسنده. از این رو است که هر آدمی با آدم دیگر و هر کتابی با کتاب دیگر فرق دارد، چون‌که آدم‌ها و کتاب‌ها هویت‌شان را از خالق‌شان نمی‌گیرند. بنابراین نویسندگان نیز در همۀ کتاب‌ها با یک صدا حرف نمی‌زنند، و چیزی که آن‌ها را، در مقام نویسنده، زنده نگه می‌دارد قابلیت و توانایی آن‌ها در ارایۀ صداهای تازه و رنگین است.

درسگفتار
موج نو سینمای فرانسه

مازیار اسلامی

درسگفتار جدید مازیار اسلامی در موسسه پرسش با عنوان موج نو سینمای فرانسه از روز شنبه 17 آبان ماه ساعت 17.30-19.30 برگزار می گردد.

درسگفتار
روانشناسی اخلاق

مصطفی ملکیان

مجموعه درسگفتارهای استاد مصطفی ملکیان در موسسه پرسش با عنوان روانشناسی اخلاق. تاریخ شروع دوره به زودی اعلام خواهد شد.

درسگفتار
هذیان های منطقی: لایب نیتز از دیدگاه دلوز

عادل مشایخی

درسگفتار جدید عادل مشایخی  در موسسه پرسش با عنوان هذیان های منطقی: لایب نیتز از دیدگاه دلوز روزهای دوشنبه در مهرماه ساعت 17-19 آغاز می گردد.

درسگفتار

مسعود نیلی

درسگفتار جدید دکتر مسعود نیلی در موسسه پرسش در پاییز 1393 برگزار خواهد گردید. عنوان و تاریخ شروع این دوره متعاقبا اعلام می گردد.

درسگفتار

ابراهیم توفیق

درسگفتار جدید دکتر ابراهیم توفیق در موسسه پرسش در پاییز 1393 برگزار خواهد گردید. روزهای سه شنبه ساعت 17-19

درسگفتار
داستان و سلطه :هزارو یک شب/خوانش سیاسی

نغمه ثمینی

نغمه ثمینی در ادامه کورس داستان و سلطه در دوره جدید به بررسی خوانش سیاسی در داستان های هزار و یک شب خواهد پرداخت. این درسگفتار  روز های پنجشنبه ساعت 15-17 برگزار و تاریخ شروع دوره متعاقبا اعلام می گردد.

درسگفتار
سینمای عباس کیارستمی به روایت عباس کیارستمی و مازیار اسلامی

عباس کیارستمی و مازیار اسلامی

عباس کیارستمی به همراه مازیار اسلامی در دوره تاستان 1393 موسسه پرسش درسگفتار سینمای عباس کیارستمی به روایت عباس کیارستمی و مازیار اسلامی را برگزار خواهند نمود. زمان دقیق برگزاری این درسگفتار به زودی اعلام خواهد گردید.

درسگفتار
جایگاه ایران در تحولات بین المللی

محمود سریع القلم

درسگفتار جدید دکتر محمود سریع القلم در دوره پاییزه موسسه پرسش برگزار می گردد. زمان و تاریخ شروع این درسگفتار به زودی اعلام خواهد شد.

درسگفتار
درسگفتارهای ادبیات روسی: نهضت رمان نویس ها

حمیدرضا آتش برآب

مجموعه درسگفتارهای ادبیات روسی: نهضت رمان نویس ها با تدریس حمیدرضا آتش بر آب در دوره پاییز 1393 موسسه پرسش ادامه خواهد داشت. دوره جدید این درسگفتار با عنوان “اهریمنان” داستایفسکی در مهرماه برگزار خواهد گردید.

تحلیل آمار سایت و وبلاگ